Försvarsmaktens medietjänst

Försvarsmakten godkänner endast representanter för medierna i sin mediatjänst. Vi försäkrar oss om saken på basis av personens epostadress. Freelance-redaktörer bör som tilläggsuppgift ange presskortets nummer samt hänvisning till minst tre i media publicerade artiklar eller länkar till dem. Till medierna räknas inte bloggar, nyhetsparodier, insändare eller tillfälliga publikationer.

Alla kan beställa Försvarsmaktens pressmeddelanden jämte skjutmeddelanden, antingen som RSS-flöde från vår webbplats eller från beställningstjänsten till sin e-post.

Hänsyn vid registrering

Vår medietjänst använder en gemensam användardatabas, så att du kan använda samma id och lösenord för följande medietjänster:

  • Statsrådets medietjänst
  • Försvarsmaktens medietjänst
  • Polisens medietjänst
  • Nödcentralens nyhetstjänst

Registrering måste göras separat för varje tjänst. Efter registrering och godkännande kan du logga in på ovanstående tjänster med samma id (e-post) och lösenord som du ställer in vid registrering för den första tjänsten.

När du använder delade e-postadresser är det en god idé att ta hänsyn till eventuell användning av adressen i andra medietjänster och då med hänsyn till alla användare av samma e-postadress. När du till exempel använder redaktionens e-postadress i en medietjänst påverkas inloggningen till alla tjänster om du ändrar ditt lösenord. Så du håller alla kontaktpersoner i din organisations medvetna om förändringarna.

Medietjänstens dataskyddsredgörelse