Försvarsmaktens medietjänst

Försvarsmakten godkänner endast representanter för medierna i sin mediatjänst. Vi försäkrar oss om saken på basis av personens epostadress. Freelance-redaktörer bör som tilläggsuppgift ange presskortets nummer samt hänvisning till minst tre i media publicerade artiklar eller länkar till dem. Till medierna räknas inte bloggar, nyhetsparodier, insändare eller tillfälliga publikationer.

Alla kan beställa Försvarsmaktens pressmeddelanden jämte skjutmeddelanden, antingen som RSS-flöde från vår webbplats eller från beställningstjänsten till sin e-post.

Medietjänstens dataskyddsredgörelse